top of page
IMG_6294.jpg

Badrumsrenovering Stockholm

Badrumsgruppen har över 50 års erfarenhet av badrumsrenovering i Stockholm. Vi hjälper dig med totalentreprenad av att renovera badrum i Stockholm med omnejd. 
 

 Renovera badrum Stockholm - stor erfarenhet

Efter så många år av badrumsrenoveringar har vi skaffat en stor erfarenhet i samarbete med modern teknik. Vårt koncept är enkelt; fast pris, en tidsplan & en kontaktperson. För oss finns det inga för små, för stora eller för svåra badrum.

Kontakta oss längst ner på sidan för en kostnadsfri offert!

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI OFFERT
 

Kontakt - renovering Stockholm

Vårt koncept

Läs mer om vårt

koncept för att renovera badrum i Stockholm 

Tidigare projekt

Läs om tidigare projekt och se bilder från badrum för inspiration.

Kontakta oss

Maila oss så får svar på frågor och få kostnadsfri offert när du ska renovera badrum.

Vårt koncept Stockholm

Vårt koncept, en enkel badrumsrenovering från första planering till färdigt drömbadrum. Läs nedan hur vår process går till. 

1 - OFFERT RENOVERA BADRUM I STOCKHOLM

När du bestämt dig för att renovera badrum i Stockholm kommer en av våra projektledare/inredare hem till dig för ett första möte. Under detta möte går ni igenom hur du vill att badrummets layout ska se ut, samt att du får chansen till att

få svar på eventuella frågor som du har.

 

Efter detta möte får du en badrumsoffert och ett fast pris på vad din badrumsrenovering kommer att kosta. Vid en badrumsrenovering lämnar vi alltid ett fast pris för att ge dig en personlig trygghet.

Badrumsrenovering av Badrumsgruppen
Rendering av badrum inför badrumsrenovering med Badrumsgruppen

2 - PLANERA BADRUMSINREDNING 

Du erbjuds alltid ett planeringsmöte med din inredare/projektledare för att gå igenom inredning. Det kan vara svårt att föreställa sig sitt badrum hur det ska se ut. Här hjälper vi dig med ett program som ritar upp badrummet i 3D. Detta så det blir enklare för dig att se, och ta beslut för hur inredningen ska vara i ditt nya badrum.

 

Under mötets gång går du och projektledaren igenom önskemål, samt får hjälp med inredningsval så som kakel och klinker som passar just ditt badrum. 

Kalender, inför varje projektstart planerar du tillsammans med projektledaren lämpligt datum för byggstart

3 - PROJEKTSTART 

När alla beslut är tagna och offerten är godkänd, hittar vi ett gemensamt datum för en byggstart. Vi kommer strax innan byggstartens datum ha ett möte med dig.

 

Projektledaren/inredaren kommer då tillsammans med den byggansvarige att gå igenom steg för steg vad som kommer hända hemma hos dig under din badrumsrenovering. Du kommer få hem trevliga hantverkare som har rätt sorts kompetens för att på ett effektivt och bra sätt renovera ditt badrum.

Badrum efter rivning

4 - RIVNING AV DITT GAMLA BADRUM

Vid starten av renoveringen börjar vi med att skydda kommunikationsytor som finns runt badrummet och sätter sedan upp dammspärrar. Därefter påbörjar vi rivningen av ditt gamla badrum. Eventuell bilning i golvet fixas samtidigt som golv och väggar demonteras.

 

När rivningen är färdig kommer din projektledare stämma av med dig vad som behövs göras framöver. En rekommendation från vår sida är att alltid byta ut gjutjärnsrör, samt förstärka bjälklag i golv och väggar. Vi jobbar alltid enligt branschregler/byggnormer och kommer alltid jobba utifrån vad som är bäst för dig.

Badrum med ny golvbrunn under badrumsrenovering

5 - DIN GOLVBRUNN & DITT AVLOPP

Din golvbrunn som du har i ditt nuvarande badrum byts alltid ut. Detta för att vara på den säkra sidan att du i ditt nya badrum har en godkänd golvbrunn, samt att denna är monterad på rätt sätt. Idag väljer många att använda en så kallad golvbrunnsränna, också kallad designbrunn eller linjebrunn.

Badrum med konstruktionsplywood, under renovering

6 - EL- OCH VATTENDRAGNING

När ditt golv är färdigt och väggarna har fått våtrumsskivor och konstruktionsplywood, dras det nya vattenrör och elledningar i ditt nya badrum. Vid en dold rördragning används oftast pexrör, detta då de är väldigt tåliga. Rören dras även rör-i-rör, vilket betyder att vattenröret skyddas av ett så kallat yttre plaströr. Om ett vattenrör skulle gå sönder, kan det bytas utan att behöva riva hela badrumsväggen.

 

En vanlig belysning i ditt nya badrum är LED-spotlights i taket. Dessa sätts upp av certifierade elektriker med skyddskåpor för att brandsäkerhetskraven ska uppfyllas.

Montering av golvvärme i badrum under badrumsrenovering

7 - VÄGGAR OCH GOLV I BADRUMMET, TAK & TÄTSKIKT

När väggarna i badrummet börjar ta form, och taket monteras, börjar du nog känna igen dig i den form 3D-bilden från planeringsmötet visar.

 

Ett vanligt tillval är golvvärme i badrummet, och det är nu dags för denna montering. Därefter flytspacklas golvet och tätskikt ska komma på plats. Du får en kvalitetsdokumentering när badrumsrenoveringen är färdig, som visar att detta tätskikt är gjort av behörig personal.

Badrum som flytspacklats, under badrumsrenovering
Montering av tätskikt under badrumsrenovering
Plattsättning av kakel och klinker under badrumsrenovering

8 - PLATTSÄTTNING AV KAKEL I BADRUMMET

Vi har nu kommit till plattsättning. Här får plattsättaren dina ritningar från 3D-bilderna samt information om vilka fogfärger och kakellister du valt att använda. När detta är på plats är det dags att foga badrummet. Våra plattsättare i Stockholm är ett starkt team med mycket kunskaper och erfarenheter i bagaget. 

Montering av badrumsmöbler och badrumsinredning under badrumsrenovering

9 - MONTERING & INSTALLATION AV DITT BADRUM

När allt kakel och klinker är på plats, är det dags för montering av din badrumsinredning. 

 

När inredningen väl är på plats kopplas el- och vatten och ditt badrum är nu färdigt för användning!

Färdig badrumsrenovering, badrummet är redo för avsyn

10 - AVSYNING I DITT BADRUM

När badrummet är färdigt har alltid din projektledare och byggansvariga ett avsyningsmöte med dig. Här går ni igenom ditt nya badrum för att säkerställa att allt fungerar och att du är helt nöjd med ditt nya verk.

 

Projektledaren lämnar ett kvalitetsdokument som visar på att arbetet är utfört enligt branschregler och säkerställer att badrummet uppfyller dina, branschens och Badrumsgruppens höga resultat.

BADRUMSGRUPPEN I STOCKHOLM

ADRESS 

Ålstensgatan 12

167 65  Bromma

info@badrumsgruppen.se

VANLIGA FRÅGOR OM BADRUMSRENOVERING I STOCKHOLM
 

Hur lång tid tar en badrumsrenovering?

Tidsåtgången för badrumsrenovering varierar, beroende på omfång av själva renoveringen. Det kan ta mellan tre och sex veckor eller längre än så, beroende på vad det är som ska göras. I tidsplanen inberäknas badrumsplanering, rivning av ditt gamla badrum, byte av golvbrunn och avlopp, el- och vattendragning och sedan uppbyggnad av ditt nya badrum. 

Hur ofta renovera badrum?

En badrumsrenovering är inget som behöver ske ofta, så länge man genomför renovering korrekt från start. Det är därför viktigt att vända sig till specialister inom just badrumsrenovering, för att slippa renovera på nytt inom en snar framtid.

Hur länge håller ett badrum?

Den genomsnittliga livslängden är ca 15–25 år efter en badrumsrenovering. Detta är givetvis beroende på hur väl man sköter om sitt badrum med tiden. Beroende på skicket på ditt badrum kan det återigen vara dags för badrumsrenovering efter 15–25 år.

Hur går en renovering till?

En badrumsrenovering går till som så att man först får en offert för den stundande badrumsrenoveringen. Efter detta inleds planeringen av badrummet, rivning av ditt gamla badrum, byte av golvbrunn och avlopp, el- och vattendragning och sedan uppbyggnad av ditt nya badrum. Läs mer om hur en badrumsrenovering i Stockholm går till hos oss på Badrumsgruppen.

Vad ingår?

Vid offertförfrågan skickas önskemål om vad din badrumsrenovering ska innehålla. I en vanlig badrumsrenovering ingår allt från planering, rivning och byggande samt allt det material som krävs för att genomföra badrumsrenoveringen. Har du planer på badrumsrenovering i Stockholm? Kontakta oss på Badrumsgruppen!

PLANERA DITT BADRUM I STOCKHOLM
Boka tid för badrumsritning i vår butik

bottom of page